O'RAMA BO'YICHA HISOB-KITOB HUJJATI; YUK-MOL HUJJATI